اجرای چکوشی این کار برای رامپ ساختمان ویلا کف باغ انجام میشود زخامت این سنگ 4سانت است اندازی یعنی سایز 80بابالا است معدن تو دماوند سنگ فروشی تو جابان

نوشته های اخیر

دسته بندی ها